Zpět

DOVOLME SI OBOHATIT VLASTNÍ ŽIVOT – rozhovor pro časopis Regenerace 2016

Vědomá žena intimní setkání pro ženy

Kdy a jak vás napadlo pořádat intimní setkávání žen ?

Sedm let provázím ženy na kurzech tantrické jógy a z těchto setkání, která jsou plná tance, meditací, cvičení, sdílení a vzájemnosti, vznikla setkávání s názvem INTIMNĚ. Impulz mi daly samotné ženy, které chtěly prozkoumat svoji sexualitu, a to jen v malém kruhu. Zároveň jsem se několik let věnovala tantře, sama jsem měla možnost prozkoumávat a poznávat svoji sexualitu a přirozenost. Tak proč neprovázet něčím podobným i další bytosti a ukázat jim jednu z možných cest sebepoznání ?

Neměla jste obavy, že o kurzy nebude zájem ?

Nejdřív to ve mně chvíli spalo. Říkala jsem si: „Vždyť je tady tolik jiných lektorů, kteří pracují s tématem sexuality.“ Ale pak jsem našla nádherný a čistý prostor, vlastně ten prostor ke mně sám přišel. A zároveň jsem otevřela pro tato setkání obrovský prostor ve svém srdci. Jsem ráda, že jsem do toho šla a že do toho jdou ženy se mnou.

Jaké typy žen se setkávají ?

Přicházejí ženy úplně nové, které oslovuje téma intimita a sexualita, potkávají se ty, které už se mnou absolvovaly více setkání a jimž vyhovuje způsob, jakým je provázím. Zároveň vznikají nádherná, hluboká přátelství.

Jaká mají očekávání a s čím odcházejí ?

Doteky, vzájemnost, blízkost, otevřenost, důvěra, naslouchání … Přesně pro tohle si ženy chodí. A nejen pro to. Často si pod pojmem intimita lidé představují jen samotnou sexualitu, já to ale vnímám ještě poněkud jinak. Být hluboce intimní znamená být i sexuální, ale zároveň je to mnohem víc, jedná se o hluboký niterný intimní vztah se sebou, od kterého se odvíjí vše ostatní. A na setkáních ten vztah se sebou prozkoumáváme. Vytváříme otevřený prostor, v němž je bezpečí a důvěra a kde si můžou ženy dovolit zkoumat, prožívat, objevovat, léčit mnohá traumata a zranění, která zůstala uložena v těle i psychice.

V sexualitě je mnoho bolesti, ale i radosti. A stále máme velmi mnoho naší kapacity neprozkoumáno. Krásně to vyjádřila Eliška, jedna z účastnic setkání: „Odrazy kurzu pocítíte v mnoha úrovních života. Už nikdy nebude jako dřív, bude mnohem barevnější, voňavější, smyslnější, radostnější.“

Jak setkání probíhá a kolik žen se obvykle účastní ?

Setkání Intimně už svým názvem mnoho napovídá, jak o obsahu, tak i o počtu. Skupina je opravdu intimní, okolo 10 účastnic, maximálně však 15. A to je opravdu maximum. Nechci provázet velkou skupinu, mně osobně i ženám vyhovuje komornější prostředí. Na setkáních se vše děje podle potřeb žen. Pokaždé je průběh jiný, každá žena přináší „svůj osobní příběh“, což se promítá do celé skupiny. Součástí setkání jsou meditace, tanec, a hluboká, pravdivá a často léčivá sdílení. Většinou začínáme sdílením, všímáme si těla jako nádherného chrámu pro duši. Oceňujeme nejprve více pohledem, později dotekem. Dovolujeme si, a vzájemně se podporujeme, používáme dech, pohyb a zvuk, objevujeme potenciál své sexuality, učíme se vědomému přístupu a otevřenosti vůči vlastní sexualitě, přebíráme zodpovědnost za prožívání své sexuality. Dovolujeme si nehodnotit, jen být samy pro sebe, nemuset se o nic snažit, nic nikomu dokazovat. To je při prozkoumávání a nalézání intimního vztahu se sebou samým velmi důležité.

Existuje něco podobného i pro muže ? Mělo by to význam ?

Jsou i kurzy čistě pro muže, ale jak probíhají, a jak dalece pracují s intimitou, nevím. Určitě ovšem probíhají setkávání smíšených skupin, kde muži i ženy svou sexualitu prozkoumávají individuálně, v párech či ve skupinkách. Taková setkání přinášejí jinou energii, než setkání čistě ženská. Osobně jsem absolvovala dva dlouhodobé tréninky ve smíšených skupinách, a rozhodně to mělo velký význam.

Co kromě zmiňovaných setkání může člověku pomoci k naladění na vlastní tělo ?

Pokud je člověk v napětí, jen velmi těžce se může naladit sám na sebe, natož plně prožívat. Proto považuji za zásadní uvolnění. Uvolňovat se tancem, pohybem, pobytem a procházkou v přírodě, aktivní meditací. Každý si může najít svůj způsob. A také „dovolit si“.

Na závěr cituji americkou lékařku Marlo Morgan: „Život je služba nám samým. Můžeme obohatit vlastní život, dát něco sami sobě a být tvořiví a šťastní jen tehdy, pokud si to sami dovolíme.“