Zpět

O SETKÁNÍCH

Na setkáních se Zitou cítím vždy tolik ženskosti, pokory, důvěry a vzájemného plynutí v ženské radosti a pospolitosti.

Setkání v kruzích žen, všechny tvé kurzy mě velmi ovlivnily, otevřely dveře, dovolily mi nahlížet, ochutnávat sebe samu v pravdivosti. Umožnila jsi mi to. Jen jsi mě vedla a nechala, ať vše udělám sama, nebo nechám být. V mém životě za poslední rok nastaly obrovské změny, cítím se volná, nezávislá na jiných. Miluji se, věřím si a nehodnotím. Jsem. Každý den je radost. Můj rok s tebou a vedle tebe je rokem návratu k sobě samé.

Vlaďka

Vše jednou skončí … zůstane zkušenost, vzpomínka, pocit, obraz, barva, vůně, melodie … mně z kurzů od Zity ještě zůstalo vědomí. Vědomí, že jsem ŽENA, že jsem vědomá žena. Ač kurzy dávno za mnou, další v nedohlednu, zpět v realitě, nohama pevně na zemi, mnohem barevněji a veseleji se mi žije. Děkuji ti Zito za to !

Eliška

Zito, zažila jsem s tebou věci, které nikdo jiný nebyl schopen mi ukázat v té správné formě a s takovou něhou.

Slávka

Se Zitou jsem se poprvé setkala, když jsem se ocitla v krizi osobní i vztahové. Jednalo se o setkání v rámci cyklu Mohendžodáro. Zážitek to byl obrovský, a stále se k němu vracím. Setkání s ženským kruhem a jeho silným působením bylo pro mě neznámé, a možná i děsivé. Zita nás však programem provedla s obrovskou citlivostí a jemností, a přesto také s obrovskou silou. Byla tam, když jsem to potřebovala, aniž by věděla, co potřebuji. Přišla a objala mě. A za to velmi děkuji. Stále se k ní vracím …

Jana V.

Po prožitých setkáních jsem se cítila klidná, v harmonii, naplněna láskou. Díky tomu vnímám lehčeji energii Matky Země při tanci Mohendžodáro, dokážu se lépe nacítit na tuto energii. Jsem více propojena s přírodou. Setkání jsou naplněna srdečností, citem a pochopením.

Lenka

Prošla jsem různými semináři a kurzy. Poznatky a pocity z nich byly jak kladné, tak záporné. Ovšem něco zcela jiného jsem poznala až na setkáních pod vedením Zitušky. Tato setkání pro mě byla plná silných  emočních prožitků, a posunula mě vždy o kousek dál na mé cestě poznání.  Zituška je lektorka, která vše dělá srdíčkem a dokáže vždy vytvořit úžasnou atmosféru, poznat rozpoložení skupiny a podle toho zařadit vhodnou meditaci, cvičení. Každé setkání je vždy jiné a přinese mi pokaždé něco nového. Proto se těším na další setkání a kurzy pod vedením Zitušky.

Iveta K.

Ještě jednou díky za nádherný čas, byl povznášející a žensky stmelující!

Kačenka