Zpět

PROČ PŘIJÍT

Čemu většinou věnuješ pozornost ? Svým programům, a tak jsi svými emocemi, náladami a vším, s čím se právě ztotožňuješ. Pojď se ztotožnit a zakusit samu sebe, to znamená být si vědoma sama sebe.

Na setkání si dovolíš potkat se hlouběji sama se sebou prostřednictvím tantrické jógy, meditací a mystického tance. Budeš dýchat v ženských asánách, a vnímat vše, co je. Vneseš do nitra hodně tichosti, míru a milující laskavost. Uvolníš tělo i mysl.

 

CO SETKÁNÍ NABÍZÍ, CO MĚ NAUČÍ ?

Na setkání se naučíš vyživovat své tělo zevnitř, ze své pánve. Pomocí dechu a posilování pánevního dna budeš schopna cítit, rozvádět a používat vlastní sexuální energii pro zlepšení zdraví. Můžeš tak předejít chronickým zánětům pánevních orgánů, napomoci plodnosti, můžeš upravit hormonální nerovnováhu, odstranit problémy související s menstruačním cyklem.

Na energetické úrovni obnovíš propojení, procítíš svoje lůno a celou pánevní oblast jako zdroj vlastní ženské síly, sexuality a tvořivosti, a probuzenou energii dovedeš do každé buňky svého těla.

Budeš tančit, meditovat, naučíš se asány, uvolníš tělo a ztišíš mysl.

 

JAK BUDE SETKÁNÍ VYPADAT ?

Každé setkání „Vědomá žena“ bude obsahovat již zmíněnou práci s pánevním dnem, a kromě toho i práci se spontánním pohybem těla,  intuitivním tancem, meditacemi a aktivními OSHO meditacemi. Bude obsahovat také dechové a relaxační techniky na uvolnění těla, ztišení mysli a otevření srdce.

Budeš se potkávat sama se sebou individuálně, ve dvojicích, v malých skupinkách či v celé skupině, v prožitku i ve slovním, často velmi léčivém sdílení.

Budeš objevovat sebe samu, radost, světlo, celistvost, spokojenost, štěstí, a to vždy přesně tak, jak si v daném okamžiku dovolíš. Nebudeš do ničeho nucena, nýbrž jen pozvána, a s citlivostí provázena.

Každé setkání „Vědomá žena“ bude plynout v bezpečném prostředí ženského kruhu, v důvěře, niternosti a intimitě.

Vše, co se naučíš, můžeš používat i doma ke zlepšení zdraví a nacházení vnitřního klidu.

 

PRO KOHO JE SETKÁNÍ VHODNÉ ?

Na setkání může přijít každá žena bez omezení věku, která cítí, že chce zakusit samu sebe, to znamená být si vědoma sama sebe. Chce se potkat, sdílet ženskou energii a být plně v přítomném okamžiku.

 

KÝM JE SETKÁNÍ INSPIROVÁNO ?

Setkávání „Vědomá žena“ jsou inspirována dlouholetými prožitky a osobní cestou tantrické jógy Mohendžodáro, cestou tantry Art of Being – Umění být, dalšími meditačními setkáními, a především životem samotným.