MOJE CESTA SEBEPOZNÁNÍ

Je velmi obtížné  vyjádřit slovy hodnotu Mohendžodáro, tantry, meditačních setkání, a co mi to vše přineslo.

Pokusím se…

Děkuji za světlo i temnotu…

Děkuji za obrovskou hodnotu…       

Mohendžodáro – tajemné

Cesta co není zázrak, co do srdce mi pronikla

Pomohla dostat se za slova a za zrak, a navrátit se do nitra

Cestu mého poznávání sebe sama, změn především v mojí profesní dráze, a i v osobním životě, kdysi dávno odstartovaly muzikoterapie a arteterapie… Nějak jsem se znovu začala nacházet v tom, co je mi tolik vlastní, přirozené, co miluji, ale dávno ( snad od svého dětství či mládí ? ) to nedělám…znovu jsem začala tančit, a co více, spontánně tančit, jen tak, pro radost, či pro smutek, nechala jsem tělo reagovat spontánně na tóny… nádhera, veliké uvolnění, osvobození z „pout“, že něco má nějak vypadat…začala  jsem malovat, častěji jsem brala do rukou pastelky a nechávala prostor intuici, pocitům, momentálním emocím… ať jsou vyjádřené, na papír, jen tak…

A pak jsem poznala Mohendžodáro, tantru, meditace …

Začala jsem si uvědomovat přítomný okamžik, opravdu ‚být, teď, tady… opravdově, pravdivě sama k sobě… tančit tak jak se mi právě chce, malovat jen tak, zpívat, dělat cokoliv a mít pozornost, být naplněná tím, co právě dělám nebo nedělám…Postupně mi víc a víc docházelo, že není důležitý cíl, výsledek, rychlost, směr, argumentace, logika, ale opravdové ponoření se v tom, co je právě teď,  jak dokážu naplno vnímat každý okamžik v životě…

Ano, setkáváme se ve skupinách žen, spolu děláme spoustu věcí – tančíme, sdílíme, dýcháme a pracujeme s pánevním dnem, učíme se ženské asány, děláme masáže, děláme OSHO meditace , uvolňujeme tělo a mysl.

Pokusím se pojmenovat slovy to, co cítím nejsilněji:

* Před několika lety jsem začala nosit sukně, a opravdu se v nich cítím výborně, žensky. V kalhotech mě uvidíte snad už jen na sjezdovce na lyžích.

* Začaly se měnit moje postoje v mnoha situacích, a čím dál častěji dokážu říkat „No a co ?“… a respektovat druhého člověka, respektovat situaci.

* Navázala jsem opravdu hluboká a dlouhodobá přátelství se ženami, i s muži.

* Naučila jsem se sdílet, říkat slovy to, co cítím, co se děje, co je, sdělovat to druhému, ať už je sdělení jakékoliv.

* Cítím, že jsem více opravdová, či pravdivá, především sama k sobě, i k ostatním. Velmi jsem se zjemnila, ale zároveň v sobě cítím dost síly a energie pro každodenní plynutí.

* Naučila jsem se poslouchat jakýsi svůj „vnitřní hlas“, svou intuici, volání duše, impulzy, a podle toho činím…

* A ať už medituji, tančím, nebo jím, jdu, žehlím, uklízím, dělám běžné činnosti, stále se snažím uvědomovat si sebe samu v přítomnosti, mám pozornost u sebe, i venku…

Tančím tanec života, protože nejdůležitější ze všeho je ŽIVOT SAMOTNÝ.

Poslouchám, po čem touží ženská duše …

 

Cesta Poznání sebe sama
Cesta Poznání sebe sama

Téměř 10 let let jsem  provázela  ženy cestou  tantrické jógy Mohendžodáro,  sedmkrát se ženy setkaly v létě na pobytu Letní ženská oáza, vznikla i nová „volání“, a tak jsem i dva roky po sobě provázela nádherný hluboký kurz „INTIMNĚ“. A bude i mnoho ženských setkání v novém kabátku „Vědomá žena“, která budou především o tom setkat se, prožít samu sebe a uvolnit se. Uvolnit se do tvoření, uvolnit se do života. Do bytí tady a teď.

Miluji setkávání žen, kdy se duše potkají, kdy jedna objímáme druhou, kdy společně divoce tančíme, kdy se sebe jemně dotýkáme, kdy se ponoříme do pohledu do očí a čas pro nás neexistuje …kdy se smějeme, pláčeme, rozkvétáme, jsme v tichu, jsme…